İspanyol Sinir Bilimleri Enstitüsü’nden (UAB) bilim insanları, daha gelişmiş nöroprotezlerin oluşturulmasına olanak sağlayacak yeni bir grafen bazlı malzeme geliştirdi. Çalışma Advanced Science dergisinde yayınlandı.

Nöroprotezler, ampütasyon veya sinir hasarı olan hastalara, kaybedilen işlevi yeniden sağlamak için implante edilen cihazlardır. Protezleri kontrol etmek için duyular oluşturmak ve sinyalleri okumak için sinirleri uyaran elektrotlardan oluşurlar.

Bilim adamlarının asıl görevi, elektrotları mümkün olduğunca minyatür ve seçici hale getirerek yalnızca gerekli sinir liflerini etkilemektir. Bu yöntem çok küçük temasların yapılmasına izin veren oldukça iletken malzemeler gerektiriyor.

Yeni bir çalışma, grafen bazlı bir materyal olan EGNITE‘in nöroelektrotlar oluşturmak için mükemmel olduğunu gösterdi.

UAB bilim adamları ve meslektaşları, EGNITE’in sıçanlarda periferik sinir sinyallerini uyarma ve okuma yeteneğini inceledi. Ayrıca, nöroprotezin uzun süreli çalışması için son derece önemli olan malzemenin biyouyumluluğu da doğrulandı.

Çalışmanın sonuçları, EGNITE elektrotlarının sıçanların siyatik sinirine implantasyonunun 60 gün boyunca seçici kas stimülasyonuna izin verdiğini gösterdi. Bu, geleneksel metal elektrotların kullanılmasına kıyasla önemli ölçüde daha az elektrik akımı gerektirir.