California Üniversitesi, San Diego’daki araştırmacılar, karaciğer kanserinin en ölümcül formlarından biri olan hepatosellüler karsinom (HCC) tedavisinde bir atılım gerçekleştirdi. Cell Stem Cell dergisinde yayınlanan çalışmaları, genetik olarak değiştirilmiş doğal katil (NK) hücrelerini kullanan yeni bir kök hücre bazlı tedavinin HCC’yi etkili bir şekilde hedeflediğini ve savaştığını gösteriyor.

Özelleştirme gerektiren CAR T-hücre tedavisi gibi kişiselleştirilmiş tedavilerin aksine, NK hücrelerini kullanan bu tedavi tüm hastalara uygulanabilir ve kolayca erişilebilir. Önemli bir yenilik, HCC tümörlerinde bol miktarda bulunan ve bağışıklık tepkisini baskılayan ve kanser büyümesini destekleyen bir protein olan büyüme faktörü beta’yı (TGF-β) dönüştürmek için reseptörü kapatmaktır.

Baş çalışma yazarı Dr Dan Kaufman ve ekibi, TGF-β reseptörünü bloke etmek için modifiye edilen NK hücrelerinin klinik öncesi çalışmalarda güçlü antitümör aktivitesi gösterdiğini ve sağkalım oranlarını önemli ölçüde artırdığını buldu.

Bulgular gelecekteki klinik çalışmaların yolunu açıyor.