Kuantum sonrası kriptografiyi geliştirmek ve desteklemek için Linux Vakfı, Kuantum Sonrası Kriptografi İttifakının (PQCA) kurulduğunu duyurdu. Linux Vakfı, açık kaynaklı yazılım, donanım, standartlar ve veriler konusunda dünyanın önde gelen kurumudur.

PQCA, kuantum bilişimin neden olduğu kriptografik güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek amacıyla sektör liderlerini, araştırmacıları ve geliştiricileri bir araya getiriyor. PQCA, standartlaştırılmış algoritmaların yüksek kaliteli yazılım uygulamalarının oluşturulması yoluyla, kuantum sonrası kriptografinin benimsenmesini desteklemeyi ve aynı zamanda yeni algoritmaların devam eden gelişimine ve standartlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

PQCA, Amazon Web Services (AWS), Cisco, Google, IBM, IntellectEU, Keyfactor, Kudelski IoT, NVIDIA, QuSecure, SandboxAQ ve Waterloo Üniversitesi gibi kurucu üyeler tarafından desteklenmektedir.

Linux Vakfı, açıklamasında: “Kuantum hesaplamadaki hızlı ilerleme göz önüne alındığında, gelecekteki kuantum tabanlı saldırılara dayanabilecek sağlam kriptografik çözümlerin önemi yadsınamaz.” dedi.

PQCA, hedeflerine ulaşmak için yeni kuantum sonrası algoritmaların değerlendirilmesi, prototiplenmesi ve dağıtılmasına yönelik yazılımların geliştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli teknik projeler üstlenecek. Bu yazılım uygulamalarını sunarak ittifak, kuantum sonrası kriptografinin çeşitli endüstrilerde pratik olarak benimsenmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

PQCA’nın çabaları, kuantum sonrası kriptografiye geçişe hazırlık amacıyla son on yılda birçok kurucu üye tarafından oluşturulan temel üzerine inşa edilmiştir. Birkaç PQCA üyesi, NIST Kuantum Sonrası Kriptografi Standardizasyon Projesi’nde seçilen ilk dört algoritmanın (CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium, Falcon ve SPHINCS+) ortak yazarları da dahil olmak üzere, kuantum sonrası kriptografinin standardizasyonunda önemli roller oynamıştır. .

PQCA‘nın lansman projeleri arasında, 2014 yılında Waterloo Üniversitesi’nde kurulan ve dünya çapında kuantum sonrası kriptografiye adanmış önde gelen açık kaynaklı yazılım projelerinden biri olan Open Quantum Safe projesi yer alıyor. PQCA, ML-KEM algoritmasından başlayarak, gelecek kuantum sonrası şifreleme standartlarının yüksek kaliteli, üretime hazır yazılım uygulamalarının geliştirilmesine odaklanan yeni PQ Kod Paketi Projesi’ne ev sahipliği yapacak.

PQCA, kuruluşları ve bireyleri kendi faaliyetlerine katılmaya ve katılmaya teşvik ediyor.