Güneş, 11 yıllık faaliyetinin bir sonraki zirvesine doğru ilerliyor ve bu sefer daha erken gerçekleşebilir – 2025’in ortasında değil, 2024 sonbaharında. Bu dönem, X-ışını aralığında güçlü parlamalara neden olan güneş lekelerinin sık sık ortaya çıkmasıyla karakterize ediliyor ve buna aynı zamanda yıldız maddesinin plazma bulutları olan koronal kütle püskürmeleri de eşlik edebilir.

Bu olayların her biri gezegenimizin manyetosferini etkiliyor, genellikle kısa dalga radyo iletişiminde kesintilere, elektrik hatlarında ve uzatılmış metal yapılarda – boru hatları ve demiryolu raylarında doğru akımın indüklenmesine neden oluyor. Bir olumlu yön olarak, insanlık yalnızca Güneş’in aktivitesi arttıkça Dünya’nın güney bölgelerine doğru ilerleyen renkli auroraları gözlemleyebiliyor.
11 Mayıs gecesi, Dünya’daki manyetik fırtına aşırı güç seviyesine ulaştı; bu, Ekim 2003’ten bu yana türünün en ciddi olayı olacağa benziyor. Bloomberg, bunun daha sonra İsveç’te elektrik kesintilerine ve Güney Afrika’da transformatörlerin hasar görmesine yol açtığını açıklıyor .

Manyetik bozuklukların etkisi altında şişen iyonosferin, alçak yörüngedeki uyduları daha güçlü bir şekilde yavaşlatması, bunların yörüngesinden çıkıp Dünya’ya düşmesine yol açması tehlikesi de büyük.