Yandex ekibi, YandexGPT kullanılarak eğitilen yeni bir makine çevirisi sürümünü sundu. Basın servisinin açıkladığına göre, YandexGPT dil modeli, sinir ağının Yandex Çeviri’de eğitildiği metinlerin referans örneklerini hazırladı. Yapay Zeka, çevirilerin daha doğru bir şekilde olmasına, ifade birimlerini tanımasına ve profesyonel kelime dağarcığında gezinmesine olanak sağladı.

Çevirmen uzun ve karmaşık metinlerle daha iyi başa çıkmaya başladı. Ek eğitim sayesinde cümlelerin içindeki ve arasındaki ilişkileri daha iyi tanımlıyor. Ayrıca dar odaklı konulara ilişkin makalelerin çeviri kalitesi de arttı. Örneğin servis artık bir programlama dilinden ya da borsa endeksinden bahsettiğimizi bağlamdan anlayacak ve isimleri çeviri olmadan bırakacaktır.