Bilim insanları, düşük gelirin beynin beyaz maddesinin daha hızlı yaşlanmasıyla ilişkili olduğunu buldu.

Beyaz madde seviyeleri yaşla birlikte azalır ve  yoksulluk içinde yaşamak bu süreci hızlandırıyor. Araştırmaya 50 ila 91 yaşları arasındaki 751 kişi katıldı.

Daha yoksul kökenden gelen kişilerde MRI taramalarında beyaz madde yaşlanmasına ilişkin işaretler daha fazlaydı ve bilişsel testlerde daha düşük puanlar elde edildi.

Beyaz maddenin beyindeki sinyal iletimi için çok önemli olduğunu bilimsel bir gerçek. Yoksulluk içinde uzun süreli yaşamak ve kötü sağlık daha hızlı bilişsel gerilemeyle ilişkilendiriliyor.

Araştırmacılar, her bir nörondaki lif sayısının ve bu liflerin korunma derecesinin beyaz maddenin tahribatını etkilediğini buldu.

Daha yüksek gelire sahip insanlar arasında yaşlanmanın bu belirteçlerinin bilişsel performans üzerinde bu kadar olumsuz bir etkisi olmadı.

Finansal istikrarın bilişsel gerilemeye karşı tampon görevi gördüğü bildirildi.